Udarbejdet af:

Sponsoreret af:

Migræne

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Anfald af halvsidig hovedpine, opkastning og overfølsomhed for lyde og lys er typisk. Ikke alle anfald er lige slemme. De fleste med migræne har 1-2 anfald om året. Migræneanfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet. Der findes effektiv medicin mod migræne.

Migræne er en af de hyppigste former for hovedpine. Omkring hver syvende dansker vil på et eller andet tidspunkt i sit liv opleve, at få et migræneanfald. Hyppigheden af anfaldene er sædvanligvis lav med 1-2 tilfælde om året, og kun få har mere end 2 anfald om måneden. Migræne starter ofte i barnealderen og ses sjældent efter 60 års alderen. Et langvarigt forløb med få anfald er således typisk for sygdommen.

En del mennesker med migræne kan mærke, når anfaldene er i anmarch. De beskriver forskellige fornemmelser som sult, trang til bestemte fødeemner eller rastløshed nogle timer før selve migræneanfaldet. Typisk starter migræneanfaldet om morgenen, men det kan komme på alle tider af døgnet.

Migræneanfald viser sig ved hovedpine, der sædvanligvis varer fra 4 til 72 timer. Hovedpinen er typisk lokaliseret i den ene side af hovedet. Smerterne beskrives som pulserende, og de forværres ved fysisk aktivitet som f.eks. gang på trapper. De fleste får kvalme og eventuelt opkastninger. Mange klager over øget lyd- og lysfølsomhed. De går derfor i seng for nedrullede gardiner og lukkede døre.

Hos nogle indledes migræneanfaldet med nogle minutters varende flimren for øjnerne, der efterfølges af hovedpine. Andre migræneanfald starter med nedsat syn, lammelser f.eks. i en arm, talebesvær eller føleforstyrrelser, der som oftest varer ½ time, inden hovedpinen begynder.

Migræneanfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet.

Klik for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

Nogle anfald kan klares med smertestillende i håndkøb (paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre) samt kvalmestillende midler på recept. Andre tilfælde skal behandles med særlig migrænemedicin, der kun fås på recept.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Mange mennersker med migræne ved, hvad der udløser et migræneanfald. Stress, følelsesmæssige problemer, hormoner og p-piller kan have betydning for udvikling af et anfald. Også bestemte fødeemner som f.eks. rødvin vil kunne udløse et migræneanfald. Der er imidlertid ingen faste regler for, hvordan de nævnte forhold påvirker netop din migræne. Du må derfor, gennem dine egne erfaringer, få viden om, hvad du bør undgå. Også enkelte lægemidler kan udløse migræne.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du over en periode har flere migræneanfald end du plejer at have. Hvis dine anfald ændrer sig væsentligt, f.eks. varer længere og bliver mere voldsomme. Hvis du bruger migrænemedicin mere end 7 dage om måneden.

 

Kontakt lægen med det samme

Hvis du trods din egen behandling stadig har hovedpine.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m. - Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m. - Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m.