Udarbejdet af:

Sponsoreret af:

Migræne

Hemicrania (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Anfald af halvsidig hovedpine, opkastning og overfølsomhed for lyde og lys er typisk. Ikke alle migræne anfald er lige slemme. De fleste med migræne har 1-2 anfald om året. Migræne anfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet. Der findes effektiv medicin mod migræne.

Migræne er en af de hyppigste former for hovedpine. Omkring hver syvende person får på et eller andet tidspunkt et migræneanfald. Hyppigheden af anfaldene er sædvanligvis lav med 1-2 tilfælde om året, og kun få har mere end 2 anfald om måneden. Migræne begynder ofte i barnealderen og forekommer sjældent efter 60 års alderen. Et langvarigt forløb med få anfald er typisk for sygdommen. 

En del mennesker med migræne kan mærke, når anfaldene er ved at komme. De beskriver forskellige fornemmelser som sult, trang til bestemte fødeemner eller rastløshed nogle timer før selve migræneanfaldet. Nogle drikke som fx rødvin kan udløse et migræneanfald. Der er ingen faste regler for, hvordan mad eller drikke påvirker netop din migræne. Du må derfor, gennem dine egne erfaringer, finde ud af hvad du bør undgå. Enkelte lægemidler kan udløse migræne. 

Typisk starter migræneanfaldet om morgenen, men det kan komme på alle tider af døgnet.

Migræneanfaldet begynder ofte med hovedpine, der varer fra 4 til 3 dage. Hovedpinen sidder ofte i den ene side af hovedet. Smerterne beskrives som pulserende, og de forværres ved fysisk aktivitet som fx gang på trapper. De fleste får kvalme og tillige opkastninger. Mange klager over øget lyd- og lysfølsomhed. De går derfor i seng for nedrullede gardiner og lukkede døre. 

Hos nogle indledes migræneanfaldet med nogle minutters flimren for øjnene, der efterfølges af hovedpine. Andre migræneanfald starter med nedsat syn, lammelser fx i en arm, talebesvær eller føleforstyrrelser, der som oftest varer ½ time, inden hovedpinen begynder. 

Migræneanfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet.

Klik for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

Nogle anfald kan klares med smertestillende håndkøbsmedicin - paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre samt kvalmestillende midler på recept. Andre tilfælde skal behandles med særlig effektiv migrænemedicin, der kun fås på recept.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Mange med migræne ved, hvad der udløser et migræneanfald. Undgå det der udløser et anfald.

Tag smertestillende medicin og sørg for at få hvilet ud i ro.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du over en periode har flere migræneanfald end du plejer at have. Hvis dine anfald ændrer sig fx varer længere og bliver mere voldsomme. Hvis du bruger migrænemedicin mere end 7 dage om måneden.

Kontakt lægen med det samme

Hvis du trods din egen behandling stadig har hovedpine. Hvis du får lammelser eller føleforstyrrelser.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m. - Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m. - Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information om aktuelle sygdomme m.m.