Udarbejdet af:

Hvepsestik og bistik

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Mennesker reagerer forskelligt på hvepsestik og bistik. Langt de fleste udvikler kun en lokal reaktion og ikke en allergisk reaktion. Den lokale reaktion består af smerte, rødme og hævelse, der hvor du er blevet stukket. Allergiske reaktioner er ofte milde i form af hudkløe, nældefeber og utilpashed. Alvorlige allergiske reaktioner med vejrtrækningsbesvær, trykken i brystet og besvimelse er meget sjældne, men kan være livstruende.

Hvepse tiltrækkes af kødvarer og søde sager som is, øl og sukkerholdige drikke. Bier lever af pollen og skal føle sig kraftigt truet, før de stikker.Hvepsestik er derfor væsentligt hyppigere end bistik. 

Når en hveps eller bi stikker dig, sprøjter den gift ind under huden. Huden reagerer på giften med smerter, rødme og hævelse. Det er en helt almindelig reaktion og har ikke noget med allergi at gøre.Den lokale reaktion på huden kan dæmpes med mild binyrebarkhormon creme, som kan købes i håndkøb. 

Enkelte - med allergi overfor den gift insektet sprøjter ind i dig - reagerer med allergiske symptomer. Langt de fleste med allergi udvikler milde symptomer i form af hudkløe, nældefeber og utilpashed. Symptomerne kan lindres med allergi-piller, som kan købes i håndkøb. 

Alvorlige allergiske symptomer som besvær med vejrtrækningen og trykken i brystet er sjældne. Dødsfald efter insektstik kan skyldes anafylaktisk shock eller kvælning som følge af stik i eller på halsen. I Danmark dør 1-2 personer hvert år efter insektstik. Alvorlige allergiske reaktioner behandles med indsprøjtninger med binyrebarkhormon og adrenalin. 

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Hvad du selv kan gøre

Afkøling af stikstedet med is eller lignende mindsker spredningen af giften og dæmper smerte og hævelse. Mild binyrebarkhormon creme der kan købes i håndkøb lindrer. 

Ved udtalt kløe kan du med fordel tage allergi-piller, der kan købes i håndkøb. Smerter kan afhjælpes med paracetamol. 

Efterlader bien sin brod og giftblære i huden, skal giftblæren fjernes hurtigst muligt. Pas på ikke at trykke på giftsækken – og derved pumpe endnu mere gift i stikket. Brug en pincet helt nede omkring brodden, eller evt. et kreditkort. Hvordan det sker, er underordnet, men en hurtig reaktion indenfor få sekunder, kan betyde en væsentlig forskel i den mængde gift, som sprøjtes ind.

Kontakt lægen i morgen

Hvis hævelsen og rødmen, der hvor du blev stukket, bliver meget stor (mere end 5 cm i diameter).

Kontakt lægen med det samme

Hvis du får symptomer på allergi. Det kan være hudkløe, nældefeber eller utilpashed. Får du besvær med vejrtrækningen eller trykken i brystet skal du ringe 112.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region