Udarbejdet af:

Skelen

Strabismus (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Normalt peger begge øjne i samme retning og ser mod det samme mål. Ved skelen er det kun det ene øje, som kigger mod målet. Det andet øje vil kigge i en anden retning. Vores to øjne bevæges af i alt 12 muskler som er hæftet på øjenæblet.

Man kan skele af flere årsager og der er forskel på skelen hos børn og ældre. 5 % af alle børn skeler og den hyppigste årsag er, at barnet er langsynet (hypermetrop). Nyopstået skelen hos voksne er sjælden og ses i forbindelse med sjældne sygdomme.

Ved den almindelige skelen er øjenmusklerne sunde og normale, men koordinationen af muskler er ikke helt perfekt. Defekten ligger i det center i hjernen, som styrer de mange muskler. Skelen er kun sjældent udtryk for en egentlig sygdom i hjernen, men kan snarere opfattes som vores forskellighed som mennesker, hvor nogle er bedre til motorik end andre.

Ved nogle sjældne skeleformer ligger årsagen i en dårligt fungerende øjenmuskel. Det ses for eksempel efter blodpropper i hjernen, alvorlige slag mod hovedet eller ved stofskiftesygdomme.

Børn: Når børn skeler, ser de dobbelt. Derfor vil barnet ubevidst begynde at undertrykke synsindtrykket fra det ene øje så dobbeltsynet forsvinder. Et barn, der skeler, har derfor ofte ingen klager. Hvis barnet altid kobler det samme øje fra, vil synet ikke udvikles normalt på dette øje og øjet bliver ”dovent”. Hvis barnet ubevidst veksler mellem de to øjne, udvikles synet normalt på det enkelte øje, men barnet får dog ikke et fuldt udviklet 3D syn.

Ved læsning og andet nærarbejde skal øjnene samarbejde. Dette sker ved, at øjnene drejer ind mod næsen (konvergens) og at begge øjne stiller skarpt (akkomodation). Det kræver kræfter at akkomodere, og når barnet er langsynet vil akkomodationsevnen blive brugt til at se skarpt. Barnets dominerende øje vil tage over og medføre, at det ikke dominerende øje vil begynde at skele. Skelen hos børn skal behandles med klap og briller for at sikre god synsudvikling på begge øjne.

Unge og Voksne: Efter 8-10 års alderen er synet færdigudviklet. Begynder en person at skele efter det 8.-10. leveår, og har man på dette tidspunkt udviklet et normalt syn, vil man ikke miste det igen på grund af skelen. Man kan altså ikke udvikle et ”dovent” øje efter det 10. leveår. Begynder man at skele som ung eller voksen, vil man til gengæld ofte opleve dobbeltsyn. Hjernen kan på dette tidspunkt ikke lære at undertrykke synsindtrykket fra det ene øje. Begynder man at skele som ung eller voksen, kan man også opleve hovedpine, øjentræthed og læsebesvær, fordi man bevidst eller ubevidst arbejder voldsomt med øjenmusklerne for at holde øjnene lige og undgå dobbeltsyn. Nyopstået skelen hos voksne vil som regel skyldes sygdom, som fx diabetes, stofskiftesygdom, blodprop i hjernen og i meget sjældne tilfælde være forårsaget af kræftsygdom.

Skeleterapi af børn: Behandlingen af skelebørn har to adskilte faser: Primært optrænes synsstyrken for at sikre normal udvikling af synet. Har barnet et dovent øje, sætter man plaster for det gode øje for at tvinge barnet til at bruge det dovne øje og træne synet. Behandling med plaster fortsætter til synet er normalt på begge øjne og kan vare mange måneder. Optræning af synsstyrken fjerner sædvanligvis ikke skelen. Synsudviklingen skal følges indtil barnet bliver cirka 10 år. Det gælder også, selvom barnet bliver opereret og slipper af med sin skelen. Efter det 10. leveår kan man ikke optræne det dovne øje, og  lasterbehandling er derfor ikke mulig. Sekundært behandles fejlstillingen ved skelen. En operation er ofte nødvendig, for at ændre ved øjnenes fejlstilling. Operationen skal sikre barnet god social udvikling uden mobning. Man opererer derfor ofte, når barnet nærmer sig skolealderen. Der findes dog enkelte undtagelser, og det afklares ved øjenlægens undersøgelse af barnet. En operation vil ikke afhjælpe et dovent øje. Det er derfor vigtigt at følge synsudviklingen også efter en operation.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Børn: Det vigtigste er, at du følger de forebyggende børneundersøgelser hos barnets praktiserende læge.

Voksne: Ved pludselig opstået skelen og dobbeltsyn skal du søge læge.

Hvad kan din optiker gøre - Børn? Undersøge om barnet skeler og henvise til læge. Din optiker kan lave briller til barnet efter ordination fra skelterapeut og øjenlæge. Brilleglas til børn skal som regel skiftes med korte intervaller på grund af barnets vækst og tilpasning i forbindelse med synsudviklingen.

Hvad kan din optiker gøre - Voksne? Din optiker kan lave briller, som kan ophæve dobbeltsynet. Dette kan gøres med forskellige former for glas og i mange tilfælde vil det være nødvendigt at indbygge prismer i brilleglassene.

Kontakt lægen i morgen

Børn: Din læge vil undersøge for skelen og teste barnets syn ved 4-års-undersøgelsen. Lægen kan henvise barnet til en øjenlæge ved nedsat syn og påvisningen af skelen.

Voksne: Din praktiserende læge vil undersøge dit syn og øjnenes indbyrdes samarbejde. Lægen kan henvise til øjenlæge eller anden speciallæge med henblik på en nærmere diagnose.

Kontakt lægen med det samme

Børn: Øjenlægen kan fastslå årsagen til barnets skelen. Skeleterapien foregår typisk hos en skeleterapeut i øjenlægens klinik. Øjenlægen og skeleterapeuten kan vurdere behovet for en skeloperation.

Voksne: Øjenlægen og skeleterapeuten kan undersøge syn og øjenbevægelser. I de fleste tilfælde kan årsagen til nyopstået skelen findes, men i andre tilfælde vil det kræve yderlig medicinsk udredning med blodprøver og scanning af hjernen for at stille den korrekte diagnose og det gøres i samarbejde med din egen læge.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region