Udarbejdet af:

Forgiftning

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Gift er stoffer, som giver forbigående eller varige skader, hvis de indtages i stor nok mængde. De hyppigste forgiftninger er med medicin, alkohol og baser eller syrer. Kontakt altid en læge straks ved mistanke om forgiftning.

 

Symptomerne ved en forgiftning vil først og fremmest afhænge af hvilken gift der er indtaget. De mest almindelige symptomer er opkastninger, åndedrætsbesvær, døsighed og kramper. Ved indtagelse af syrer eller baser vil der opstå ætsningsskader i munden og i svælget.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Hvad du selv kan gøre

Er den forgiftede ved bevidsthed kontaktes din egen læge, Lægevagten eller Giftlinjen på 82 12 12 12.

Er den forgiftede bevidstløs og trækker vejret lægges han eller hun i sideleje og der ringes 112.

Er den forgiftede bevidstløs og ikke trækker vejret startes der genoplivning og der ringes 112.

Kontakt lægen i morgen

Ikke relevant.

Kontakt lægen med det samme

Ved enhver forgiftning.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region