Udarbejdet af:

Smerter

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Smerte er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Omkring 1/3 af alle danskere har inden for den sidste måned haft smerter. Selv om ikke alle smerter kan fjernes, kan de lindres, og det er muligt – selv med daglige smerter – at finde en hverdag med positive oplevelser.

Ordet smerte bruges i forskellige betydninger, som ikke har andet til fælles end det personlige ubehag. En person med hovedpine mener ikke det samme med at have ondt, som den med en smertelig sorg eller en patient med kræft. Smerte er altså noget den enkelte føler og som ikke kan måles, den må man tro på. Det er det samme med kunst, kærlighed og glæde – de kan heller ikke måles, de må opleves.

Smerte kan være et tegn på, at kroppen er blevet beskadiget af sygdom eller ulykke. Men smerte kan også opstå, uden at en sådan beskadigelse kan påvises. Traditionelt opdeles smerte i akut og kronisk smerte.

Akut smerte er kortvarig og skyldes en eller anden skade af kroppen. Langt de fleste af os har prøvet at have akut smerte – eksempelvis nogle dage med smerter i armen eller skulderen efter overanstrengelse. Den slags smerte er til at forstå og normalt let at behandle. Smerter er her tegn på, at man har taget for hårdt fat. Muskler, sener og led har taget skade. Så ved vi godt, at armen skal holdes i ro nogle dage, og at almindelig smertestillende håndkøbsmedicin kan lindre. Smerten forsvinder, når muskler, sener og led er helet op efter nogle dage, hvorefter armen vil fungere som før. Selv om smerten kan være stærk, er den til at leve med, fordi vi ved den går over og alt igen bliver som før.

I modsætning hertil er den kroniske smerte langvarig og årsagen er ikke altid lige klar. Kronisk smerte er smerte, der varer længere end man ville forvente – længere end de fleste med en bestemt sygdom. Erfaringsmæssig varer smerte i ryggen ikke længere end 12 uger – derfor vil smerte i ryggen udover de 12 uger – blive kaldt kronisk smerte. Skaden på ryggen er helet, men af en eller anden grund forsætter smerten og bliver kronisk. Hos de fleste med kroniske smerter i ryggen kan lægerne ikke påvise, at der er noget galt og lægernes behandling kan nok lindre, men ikke helt fjerne smerten. Læs mere om kroniske smerter her.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Smitte

Smitter ikke

Hvornår kan jeg gå på arbejde?
Drejer det sig om akutte smerter, der er opstået som følge af overanstrengelse eller en ulykke, bør man afvente at smerterne er svundet. Skader på kroppen kan ikke arbejdes væk.

Kroniske smerter vil ofte give anledning til uarbejdsdygtighed i lange perioder. Det kan føre til, at den syge bliver fyret eller måske selv opgiver at klare sit sædvanlige arbejde. I de situationer vil en socialrådgiver eller en sagsbehandler kunne oplyse om mulighederne for fleksjob, nedsat arbejdstid, revalidering eller førtidspension.

Medicin

Medicin som lindrer smerte inddeles i svage og stærke lægemidler. De svage lægemidler består af gigtmidler og paracetamol. Paracetamol og enkelte af gigtmidlerne kan købes i håndkøb, men de fleste gigtmidler kræver en recept fra lægen. De svage lægemidler anvendes mod smerter som tandpine, muskelsmerte, ledsmerte, hovedpine og menstruationssmerte.

Hvis du tidligere har haft mavesår bør du tale med din læge før du tager anden medicin end paracetamol.

Morfin er det typiske lægemiddel i den stærke gruppe. Derudover findes der en række lægemidler som mere eller mindre ligner morfin. De stærke lægemidler anvendes til stærke smerte som galdestenssmerter, nyrestenssmerter, blodprop i hjertet og kræftsmerter.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Akut smerte, hvor årsagen er kendt – for eksempel smerte i skulderen efter et slag, kan man selv behandle med håndkøbsmedicin i nogle dage. Men hvis smerten ikke hurtigt forsvinder, skal man søge læge.

Langvarig eller tilbagevendende smerter bør altid føre til en kontakt med lægen. Der er ikke hensigtsmæssig selv at behandle langvarige smerter med håndkøbsmedicin. Det er kendt, at et dagligt forbrug af smertestillende medicin i sig selv kan føre til hovedpine.

Kontakt lægen i morgen

Hvis smerterne vender tilbage. Hvis årsagen til smerterne er uklar.

Kontakt lægen med det samme

Hvis din egen behandling af smerten ikke hjælper. Smerter i brystet eller maven bør almindeligvis fører til hurtig lægekontakt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region