Udarbejdet af:

Spændingshovedpine

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Spændingshovedpinen er sædvanligvis en let til middelsvær smerte. Hovedpinen varer fra få timer til flere dage. Den opleves som strammende eller pressende i hele hovedet.
Ofte vil der være ømme punkter i nakken eller ved tindingerne.

Spændingshovedpine er meget hyppig. Op mod 3/4 af alle danskere vil i løbet af deres liv opleve spændingshovedpine, og 1/4 af alle voksne har spændingshovedpine en gang om måneden eller mere. Nogle kan udpege bestemte ting der udløser spændingshovedpinen. Det kan fx være stressende situationer eller belastning af nakke- og skuldermusklerne evt. i forbindelse med dårligt syn. Hvis synet er svækket spænder man uvilkårligt musklerne i nakke, skuldre og ansigt i et forsøg på at se skarpt. Derved opstår der en overbelastning af musklerne, der opleves som hovedpine. Andre forklaringer på pændingshovedpine kan skyldes, at man skærer tænder, bider skævt eller har slidgigt i rygsøjlen.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Du kan selv prøve at finde ud af, hvad det er, der udlæser din spændingshovedpine. Hvis hovedpinen altid optræder på arbejdspladsen, og aldrig når du har ferie, kunne det være din arbejdsstilling, der er forklaringen. Optræder hovedpinen i forbindelse med læsning, bør du få undersøgt dit syn. Smertestillende medicin i håndkøb kan i de fleste tilfælde forbigående behandle spændingshovedpine.


Hvad kan din optiker gøre? Optikeren kan måle din synsevne og undersøge dig for om du skeler lidt. Optikeren kan også vurdere, om du har behov for briller eventuelt i forbindelse med skærmarbejde ved en PC.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du i mere end en uge har haft et dagligt forbrug af smertestillende medicin, bør du kontakte din læge. Lægen kan undersøge dig for årsager til spændingshovedpine og rådgive om brug af smertestillende medicin.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan måle synsevnen og foretage en øjenundersøgelse for at tjekke, om du har en skjult skelen eller om hovedpinen skyldes noget andet. 


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region