Udarbejdet af:

Angst

Anxietas (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Følelsen af angst er almindelig ved svære belastninger, men kan også være en selvstændig sygdom. Angst kan være et led i en anden psykisk sygdom. Alkohol og stofmisbrug forværrer angst. Der findes medicin der kan lindre angst. Ved selvmordstanker skal du kontakte lægen med det samme.

Frygt og rædsel er normale reaktioner på hændelser, der opleves farlige. De fleste bliver fx rædselsslagne, når de udsættes for vold eller røveri. Angst er en lignede reaktion, men hvor den udløsende årsag er ukendt. 

Ved frygt, rædsel og angst reagerer kroppen med hjertebanken, sved, tørhed i munden, rysten på hænderne og indre uro. 

Angst kan også vise sig ved en meget hurtig overfladisk vejrtrækning (hyperventilation). 

Angst kan opleves hos personer uden psykiske sygdomme. Mere end hver tiende rammes en gang i livet af en angsttilstand. Det drejer sig især om sygdomsangst, angst for ophold i lukkede rum eller angst når man er sammen med mange mennesker. 

Angst opleves hyppigt at personer med psykiske sygdomme – fx personer med alkohol- eller stofmisbrug, skizofreni, depression og psykiske reaktioner efter voldsomme hændelser – post traumatisk stress syndrom (PTSD).

 

Medicin

Angst kan, når den er særlig udtalt, behandles med medicin.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Angst kan være en reaktion på svære belastninger. I de tilfælde skal belastningen og ikke angsten behandles. Overvej din livssituation.

Alkohol og stoffer hjælper kun kortvarigt på angst og forværrer angsten over tid. Undgå derfor alkohol og andet misbrug, når du har angst.

Ved hurtig overfladisk vejrtrækning (hyperventilation) er genindånding i en pose effektiv.

Kontakt lægen i morgen

Ved angst som påvirker din hverdag.

Hvis du samtidig har en psykisk sygdom.

Kontakt lægen med det samme

Ved selvmordstanker med forsøg på selvmord eller hvis du overvejer selvmordsmetode.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region