Udarbejdet af:

Hjernerystelse

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Alle slag mod hovedet kan være farlige, men behøver ikke at være det. Har man slået hovedet er følgende to spørgsmål vigtige: 

  • Er der en hjernerystelse?
  • Er der en blodansamling inde i hovedet?

Er der en hjernerystelse?
Hjernerystelse opstår, som ordet siger, når hjernen bliver rystet kraftigt. Hjernerystelse viser sig ved kortvarig bevidstløshed med efterfølgende hovedpine og hukommelsestab. Kvalme og opkastning er andre tegn på hjernerystelse. En hjernerystelse kan være let eller svær og kræver som regel en vurdering af en læge.

Da alderen spiller en stor rolle for hvordan man skal håndtere en hjernerystelse, har vi valgt at opdele hjernerystelse i to afsnit - et for børn og et for voksne.

Børn
Det er særligt vanskeligt at afgøre, hvor alvorlig situationen er, hos de mindste børn. Oplysninger om, hvor voldsomt barnet har slået hovedet, mangler ofte eller er usikre - barnet kan jo ofte ikke selv fortælle noget. Samtidig er det kendt, at der ikke er en klar sammenhæng mellem, hvor voldsom slaget er, og den skade slaget forårsager. Et fald fra anden eller tredje sal's højde behøver ikke at give svære skader, mens fald fra en stol kan give svære skader.

Ingen hjernerystelse: Hvis slaget mod hovedet er meget svagt, reagerer barnet med kortvarig gråd for herefter at være, som det plejer. Det vil sige barnet smiler, drikker og reagerer som sædvanligt på berøring og lyde.

Let hjernerystelse: Slaget mod hovedet medfører kortvarig bevidstløshed, og barnet vil ofte reagere med voldsom gråd og uro. Herefter bliver barnet stille, blegt, mat, kaster eventuelt op og bliver døsigt.

Svær hjernerystelse: Slaget mod hovedet medfører længevarende bevidstløshed - det vil sige, at barnet ikke skriger eller græder lige efter slaget. Herefter bliver barnet stille, sløvt og kaster op.

Voksne
Hos voksne et det noget lettere at vurdere situationen. Oplysningen om eventuel bevidstløshed og den efterfølgende observation er lettere, fordi man kan tale med voksne.

Ingen hjernerystelse: Har det godt og klager ikke over kvalme eller hovedpine.

Let hjernerystelse: Har været bevidstløs i ganske få sekunder lige efter slaget mod hovedet. Der kan være kortvarigt hukommelsestab og forvirring lige efter hændelsen. Klager over hovedpine, kvalme og der kan være opkastninger.

Svær hjernerystelse: Har været bevidstløs i længere tid, ligesom hukommelsestabet er over en længere periode. Klager over hovedpine, kvalme og kaster op.

Er der en blodansamling inde i hovedet?
Et slag mod hovedet kan forårsage, at blodkar inde under kraniet rives over og der dannes en blodansamling inde i hovedet på barnet. Blodansamlingen opdages ved, at der nogle timer efter slaget mod hovedet opstår tiltagende hovedpine, svaghed og besvær med at holde balancen. Den syge begynder at kaste op og bliver sløv.

En blodansamling inde i hovedet kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de første 24 timer efter slaget mod hovedet. Det er derfor, at man skal observere i 24 timer efter, man har slået hovedet. En blodsamling inde i hovedet er en livsfarlig tilstand, hvis ikke lægerne i tide får boret hul, så blodansamlingen kan tømmes ud.

Hvad du selv kan gøre

Man skal observeres i 24 timer efter slaget mod hovedet. Om natten skal den syge vækkes hver 2 time, så man kan vurdere, om han eller hun reagerer naturligt. For de små børn skal forældrene se efter, at barnet slår øjnene op og ser på dem, smiler, er sulten eller lignende. For de større børn skal forældrene se efter om barnet adlyder ordrer, er orienteret og interesseret i sine omgivelser.

Kontakt lægen i morgen

Aldrig nødvendigt. Hvis du mener, at en læge skal vurdere situationen eller hvis du er usikker, skal du ringe med det samme.

Kontakt lægen med det samme

Alle med hjernerystelse. Det vil sige alle, som er uklare i mere end 5 minutter og klager over hovedpine, har kvalme og kaster op. Alle hvor der er mistanke om blodansamling inde i hovedet. Det vil sige alle, der efter at være kommet sig helt ovenpå slaget begynder at klage over hovedpine, kvalme, opkastning, bliver sløve, har besvær med at holde balancen eller er anderledes i sin væremåde end sædvanligt.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region