Udarbejdet af:

Blodprop i hjernen

Apoplexia cerebri (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

En blodprop i hjernen er en alvorlig og livstruende tilstand. Lammelser iansigtet og i kroppen samt synsforstyrrelser og taleforstyrrelser er typiske tegn. Du skal altid kontakte lægen med det samme ved mistanke om en blodprop i hjernen.

 

Betegnelsen ”blodprop i hjernen” dækker både en egentlig blodprop i hjernen og en blødning i hjernen. I begge tilfælde svigter blodforsyningen til en del af hjernen og der opstår bestemte symptomer.

Typisk drejer det sig om ansigtslammelse, lammelse eller føleforstyrrelser i den ene side af kroppen, taleforstyrrelser og synsforstyrrelser. Symptomerne kommer oftest i løbet af få minutter. 

Ved ansigtslammelse ”hænger” den ene side af ansigtet – det ses tydeligt hvis man beder den syge om at smile. Ved lammelse af den ene side af kroppen er kraften i arm og ben nedsat eller ophævet. Ved taleforstyrrelser har man svært at finde de rigtige ord og svært at udtale ordene rigtigt. 

I nogle tilfælde varer lammelsen, talebesværet eller synsforstyrrelsen kun nogle minutter. Det kan være tegn på at en rigtig blodprop i hjernen er på vej. Selv om dine symptomer går væk igen, bør du derfor altid kontakte lægen. 

Sygdommen rammer især ældre over 60 år. Forhøjet blodtryk, rygning, sukkersyge og usund levevis øger din risiko for at blive ramt af en blodprop. 

Det er muligt at opløse en blodprop i hjernen med medicin. Det er derfor vigtigt, at komme på syghuset hurtigst muligt. Det har vist sig, at jo hurtigere man kommer i behandling, jo større chance er der for at blive helbredt.

Behandlingen bør startes inden 4½ time. På sygehuset kan en skanning af hjernen vise om det drejer sig om en blodprop eller en blødning i hjernen. Det er kun ved en blodprop i hjernen, at der behandles med blodprop opløsende medicin.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Hvad du selv kan gøre

Det vigtigste er, at du kommer på sygehuset hurtigst muligt. Kontakt derfor altid lægen med det samme.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du har haft et symptom, der tyder på en blodprop i hjernen og symptomer er forsvundet igen.

Kontakt lægen med det samme

Ved tegn på en blodprop i hjernen – det vil sige ansigtslammelser, lammelser eller føleforstyrrelser i den ene side af kroppen, taleforstyrrelser eller synsforstyrrelser.

 


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region