Udarbejdet af:

Psoriasis

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Psoriasis er en kronisk hudsygdom med røde og skællende pletter på knæ, albuer og i hovedbunden. Psoriasis kan give let kløe, men generer derudover ikke meget. Der findes ingen behandling, der kan kurere psoriasis men behandling, der kan holde sygdommen nede.

Et par procent af den danske befolkning lider af psoriasis. De fleste tilfælde begynder i alderen mellem 15 og 30 år – lige hyppigt hos mænd og kvinder. 

Man kender ikke årsagen til psoriasis men arvelighed spiller en vigtig rolle. 

Psoriasis viser sig ved røde og skællende pletter hyppigst på knæ, albuer og hovedbund. Udslættet starter som små knopper, der efterhånden bliver røde og dækkes af hvide eller sølvglinsende skæl. Udslættet gør ikke ondt. 

Omkring halvdelen har også de typiske negleforandringer. På neglene opstår der punktformede fordybninger. Neglen kan blive misfarvet og falde af. 

Psoriasis kan ikke helbredes, men der findes effektiv behandling, der kan holde sygdommen nede. Hos langt de fleste er lokalbehandling med forskellige cremer tilstrækkeligt.

Hos omkring 20 % er behandling med særlig medicin og lys nødvendigt. Denne behandling foregår hos en hudlæge.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.