Udarbejdet af:

Springfinger

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Springfinger ses hos børn og midaldrende. Den opdages ved at en finger er låst fast i bøjet stilling eller kun med besvær kan rettes ud – og da med et spring. Behandlingen er effektiv og består i indsprøjtning af binyrebarkhormon i senen eller en operation.

Springfinger er hyppigst hos kvinder over 40 år og små børn, men kan forekomme hos alle.

Fra underarmens muskler løber der sener ud til fingrene, så fingrene kan bøjes og strækkes. Senerne løber inde i en seneskede – som en kniv i sin skede. Af ukendte årsager kan senen blive fortykket inde i håndfladen, der hvor fingrene begynder. Der dannes en lille knude på senen, som hindrer at senen glider frit i sin skede. Når knuden bliver stor nok, kan fingeren lige akkurat bøjes men ikke trækkes – knuden låser fingeren. Hjælpes fingeren med den anden hånd kan fingeren – med et spring – rettes ud.

Hos voksne opdages springfinger ved at fingeren kun med stort besvær kan rettes ud – og da i et spring. Der er ofte smerter og en lille øm knude på fingeren inde i håndfladen – lige der hvor fingeren begynder.

Hos børn springer fingeren sjældent og typisk opdages det ved at fingeren er låst fast i bøjet stilling.

Hvad kan du selv gøre?

Da årsagen er ukendt, kan du ikke gøre noget for at hindre udvikling af en springfinger.

Hvad kan din egen læge gøre?

Lægen kan sprøjte binyrebarkhormon ind, der hvor senen er fortykket. Behandlingen kan gentages efter nogle uger, hvis effekten ikke er tilfredsstillende, men mere end to indsprøjtninger anbefales ikke. Over halvdelen oplever god effekt, men omkring 1/3 henvises til operation.

Hvad kan en speciallæge gøre?

Speciallægen kan foretage en operation, hvor seneskeden gennemskæres, så senen igen kan løbe frit i sin skede. Effekten er god hos langt de fleste.

Hos børn foretages yderst sjældent operation, idet træning og skinne behandling helbreder de fleste.