Udarbejdet af:

Diabetisk nethindesygdom

Retinopati (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Diabetes (sukkersyge) vil med tiden medføre forandringer i forskellige organer i kroppen. I øjet viser diabetisk nethindesygdom sig ved små hævelser på nethinden (makula ødem), små blødninger i nethinden, dannelse af nye skrøbelige blodkar eller andre tegn på, at nethinden lider af iltmangel.

I takt med at antallet af diabetikere er stigende, vil forekomsten af diabetisk nethindesygdom stige. Der er en klar sammenhæng mellem god sukkerregulering og udviklingen af nethindesygdommen. Mange diabetikere bliver også behandlet for forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol (blodfedt). Denne behandling er også vigtig for at forebygge diabetesforandringer i nethinden.

Der findes to former for diabetes. Type 1 skal altid behandles med insulin, og debuterer oftest blandt børn og unge. Type 2 er hyppigere blandt ældre og anses for at være en livsstilsygdom. Type 2 diabetes kan behandles med diæt, vægttab, tabletter og eventuelt insulin.

Hvis man får diabetes som barn, vil nethindeforandringer først opstå efter puberteten. Stilles diagnosen som voksen, kan man have haft sygdommen gennem længere tid uden at vide det. Derfor er det vigtigt at få undersøgt sine øjne samtidigt med, at man starter sin diabetesbehandling.

Øjenundersøgelserne foregår hos en øjenlæge og bør foregå med regelmæssige intervaller, der fastlægges af øjenlægen. Synsevnen og tykkelsen af nethinden måles, og der tages fotografier af nethinden. Derved er det nemmere for øjenlægen at vurdere nethindesygdommen er stabil fra gang til gang.

Udover god diabeteskontrol og blodtrykskontrol kan diabetisk nethindesygdom behandles med laser. Diabetikere skal gå til regelmæssig øjenkontrol resten af livet, - så en gang diabetes altid diabetes, uanset regulering og medicin.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Hvis du har diabetes, skal du følge din diæt og behandling, som den er blevet ordineret af lægen. Der er en klar sammenhæng mellem et stabilt lavt langtidsblodsukker (sladreblodsukker eller HbA1c) og forebyggelsen af diabetisk nethindesygdom.

Kontakt lægen i morgen

Lægen behandler og vejleder omkring diabetesbehandlingen. Behandlingen af patienter med type 1 diabetes foregår ofte på diabetesklinikker eller hospitaler.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen foretager øjenkontroller for diabetesforandringer og iværksætter behandling med laser, hvis det bliver nødvendigt. Øjenlægen kan desuden foretage behandling med injektion af væksthæmmede medicin direkte i øjet. Denne behandling udføres dog kun på klinikker med autorisation fra Sundhedsstyrelsen.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region