Udarbejdet af:

Venøs blodprop i øjet

Occlusio venae centralis retinae (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Ved en hel eller delvis aflukning af øjets store fraførende vene opstår en venøs blodprop i øjet.

Blodproppen dannes typisk tæt ved synsnerven og vil som regel kun ramme det ene øje. Risikoen for en venøs blodprop i øjet stiger med alderen. Venøse blodpropper i nethinden er hyppigere end de arterielle.

En blodprop i nethindens vene medfører betydeligt nedsat syn. Der ophobes blod i nethinden og nethindens blodkar, som kan føre til hævelse af nethinden og synsnerven. Behandlingen kan være indsprøjtning af væksthæmmende medicin i øjet efterfulgt af laserbehandling af nethinden.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Søg straks læge, hvis du har pludseligt opstået synstab.

Kontakt lægen i morgen

Lægen kan henvise dig akut til en øjenlæge.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan foretage en grundig øjenundersøgelse af nethinden med fotografering, scanning af nethinden og kontrastundersøgelse. Desuden kan øjenlægen vurdere, om tilstanden vil have gavn af behandling injektionsbehandling med væksthæmmer medicin og laserbehandling af nethinden.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region