Udarbejdet af:

Høfeber

Allergisk rhinitis (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Hvis man er allergisk over for pollen, husstøvmider, kat eller andet kan man ud over symptomer fra luftvejene også have symptomer fra øjnene. Nysen, kløe i næse og øjne, løbenæse og røde øjne er typiske tegn på høfeber. Styrken af symptomerne kan være sæsonbetinget. Personer med allergi over for husstøvmider kan have symptomer året rundt. Allergi over for hund eller kat, viser sig ved direkte og somme tider indirekte kontakt med dyrene.

I Danmark lider mere end 500.000 af høfeber. Høfeber er hyppigst hos de 20 - 30 årige. Det har vist sig, at sygdommen aftager langsomt i styrke indtil 40 - 50 års alderen, hvor den ofte helt forsvinder.

Årsagen til høfeber kan være allergi. Hyppigt drejer det sig om overfølsomhed for pollen, dyrehår, husstøvmider, skimmelsvampe og fødemidler. Pollen fra træer, græs og planter tilbageholdes i næsen, og hvis man ikke kan tåle pollen, får man høfeber. På sammen måde tilbageholdes dyrehår, skimmelsvamp eller husstøvmider i næsen, og tåler man dem ikke, får man høfeber. De hyppigste fødemidler, der kan give høfeber, er nødder, tomater og citrusfrugter.

Høfeber forårsaget af allergi overfor pollen viser sig i bestemte perioder. I foråret er det især birk der generer, om sommeren er det græs og om efteråret gråbynke. De der ikke tåler husstøvmider vil være generet året rundt, men især om vinteren, fordi boligen på det tidspunkt ikke bliver luftet så godt ud.

Typisk for høfeber er pludselig opstået kløe i øjne og næse samt i mindre grad i ganen. Kløe i øjnene fører til, at man gnider sig og derved får røde øjne og yderligere irritation. Kløe i næsen resulterer i nyse-ture med helt op til 25 nys lige efter hinanden. Samtidig løber næsen og øjnene med tyndt væske og næsen bliver tilstoppet. Hvis tilstand står på i længere tid uden behandling kan der opstå hovedpine og besvær med at koncentrere sig.

Tænk på høfeber ved:

  • Forkølelse gennem længere tid med snue og mange nys
  • Kløe i næse og gane
  • Røde, kløende øjne der løber i vand
  • Længerevarende hovedpine

I nogle tilfælde udvikler høfeber sig til astma.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

Der findes flere forskellige slags medicin mod høfeber. Medicinen kan tages som lokal-behandling som øjendråber eller næsespray - alt efter om generne er størst i næsen eller øjnene. Medicinen kan også tages som systemisk behandling - det vil sige som tabletter eller mikstur. Medicinen er effektiv og kan fås i håndkøb. Det er en god idé at søge råd om medicinen på apoteket.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

De fleste tilfælde af høfeber kan du selv behandle ved 1) undgå det du ikke tåler 2) tage medicin og 3) undgå irritation af øjne og næse.

  1. Det er vigtigt at undgå det du ikke tåler. Antallet af pollen indendørs mindskes ved at holde døre og vinduer lukkede om aftenen og tidligt om morgenen, hvor pollentallet er højest. Birketræer i haven kan fældes. Tåler du ikke græs skal en anden slå græsset. Tåler du ikke husstøvmider, bør luftfugtigheden indendørs være under 45%. Temperaturen i soverummet bør holdes under 21 grader og udluftningen skal være god. Kontakt med hund og kat bør undgås, hvis du ikke tåler dyr.
  2. Få råd om midler mod høfeber på apoteket.
  3. Du bør undgå tobak, røg, stærke dufte og støv, da det forværrer din høfeber.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du er i tvivl, om du har høfeber. Hvis du vil vide, hvad det er, du er overfølsom for. Din læge kan lave en allergi-prøve (priktest eller blodprøve), hvor det undersøges, hvad du er overfølsom for. Hvis du trods din egen behandling med allergi-medicin stadig er generet. Din læge kan da give dig binyrebark-tabletter. Ved svære langvari­ge gener trods behandling kan vaccination mod høfeber komme på tale.

Kontakt lægen med det samme

Hvis du får besvær med vejrtrækningen.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region