Udarbejdet af:

Langsynethed

Hypermetropi (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Ved langsynethed er den brydende kraft i øjet for lille i forhold til øjets længde. Billeddannelsen sker derfor bagved nethinden.

Langsynethed er hyppigt forekommende og hyppigere end både nærsynethed og bygningsfejl.

Er man langsynet har man besvær med at læse. Øjet kan indtil 40 års alderen øge den brydende kraft ved at ændre på linsens krumning. Ved begyndende langsynethed vil man derfor godt kunne læse, men efter nogen tid opstår læsetræthed og hovedpine. Når øjets muskler spændes - i et forsøg på at læse - drejer øjnene indad.

Børn med langsynethed kompenserer ofte for deres synsbesvær. De vil typisk kunne læse, men udtrættes hurtigt og kan klage over hovedpine. Ved nærmere undersøgelse vil det ofte vise sig, at de skeler indad. Langsynethed der ikke er taget hånd om hos børn kan udvikle sig til permanent nedsat syn på det skelende øje. Hos børn er der mulighed for at træne det skelende øje til fuld synsevne, - læs mere i afsnittet om skelen.

Langtfra alle børn udvikler skelen, selvom de er langsynede. Der er vigtigt, at børn med læsebesvær og klager over hovedpine ved nærarbejde vurderes af en øjenlæge.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Hvis dit barn har besvær med at se, skal du kontakte en øjenlæge. Følg børneundersøgelserne hos egen læge, hvor synet undersøges.

Hvis du som voksen har besvær med at læse kan du kontakte en optiker.

Hvad kan din optiker gøre?
Optikeren kan undersøge dit behov for brillekorrektion, kontaktlinser og/eller synstræning.

Kontakt lægen i morgen

Hvis der ved en børneundersøgelse opstår mistanke om nedsat syn, henviser lægen barnet til en øjenlæge.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan vurdere dit behov for briller/kontaktlinser og oplyse om mulighederne for laseroperation. Børn kan hos øjenlægen få vurderet behovet for briller samt få foretaget skelebehandling i samarbejde med en skeleterapeut.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region