Udarbejdet af:

Regnbuehinde-betændelse

Iridocyklitis (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Regnbuehindebetændelse er en irritation i øjets farvede regnbuehinde. Man kender ikke den præcise årsag til sygdommen, men den opstår nogle gange efter en infektion andre steder i kroppen, og i forbindelse med gigt og andre bindevævssygdomme.

Regnbuehindebetændelse er en sjælden øjensygdom, og er vigtig at kende til, fordi hurtig behandling kan hindre varigt synstab.

Sygdommen opstår typisk på det ene øje med smerter, rødt øje, en sammentrukket lille pupil (det sorte hul i øjet). Synsevnen er ikke særlig påvirket. Rødmen i øjet er navnlig lokaliseret på den hvide del af øjeæblet helt ind til grænsen af øjets hornhinde.

Hvis øjet udsættes for skarpt lys, giver det smerter, når pupillen trækker sig sammen.

Regnbuehindebetændelse behandles med pupiludvidende øjendråber og binyrebarkhormon.
Har man én gang haft regnbuehindebetændelse, øges risikoen for nye tilfælde. Ved hvert nyt angreb af regnbuehindebetændelse, skal behandlingen genoptages hurtigst muligt.
Forløbet af regnbuehindebetændelse er godt, forudsat at sygdommen bliver opdaget hurtigt og behandlet hver gang, den dukker op. Nogle oplever at sygdommens hyppighed aftager over år for til sidst at klinge af.

Regnbuehindebetændelse kan i svære tilfælde føre til grå eller grøn stær.
Udviklingen af grå og grøn stær skyldes især behandlingen med det nødvendige binyrebarkhormon.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Ved mistanke om regnbuehindebetændelse skal du søge læge.

Hvad kan din optiker gøre?
Henvise til en øjenlæge ved mistanke om regnbuehindebetændelse.

Kontakt lægen i morgen

Ved første tilfælde vil lægen henvise til en øjenlæge. Ved gentagne tilfælde kan lægen eventuelt selv behandle.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan udrede for regnbuehindebetændelse og behandle og kontrollere sygdommen.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region