Udarbejdet af:

Arteriel blodprop i øjet

Occlusio arteriae centralis retinae (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Ved en blodprop i øjet ophører blodforsyningen og synet forsvinder. Det er som regel kun det ene øje der rammes. Blodproppen skyldes en løsreven blodprop, som et andet sted i kroppen føres med blodstrømmen og kiler sig fast i øjet.

Risikoen for en arteriel blodprop i øjet stiger med alderen og ved tilstedeværelse af åreforkalkning, uregelmæssig hjerterytme, dårlige hjerteklapper, forhøjet blodtryk, og diabetes.

Da øjets centrale arterie er en endearterie, kan øjet ikke få blodforsyning fra andre blodkar. Derfor vil en fuldstændig tillukning næsten altid medføre alvorligt synstab, som opstår pludseligt. Når det er forgreninger af endearterien, der er tillukket, kan synstabet være mindre omfattende. Hvis en mindre arteriel blodprop i øjet opløses eller passerer, opstår et kortvarigt – men forbigående synstab. Man bør under alle omstændigheder blive undersøgt af en øjenlæge og blive udredt for årsagen til blodproppen.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Søg straks læge, hvis du har pludseligt opstået synstab.

Kontakt lægen i morgen

Lægen kan henvise dig akut til en øjenafdeling.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan foretage en grundig øjenundersøgelse af nethinden og eventuelt ved hjælp af en farvestofundersøgelse bestemme omfanget af tillukning. Der findes ingen behandling af arteriel blodprop i øjet, men man bør altid udredes for årsagen til at blodproppen er opstået.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region