Udarbejdet af:

Spændingshovedpine

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Spændingshovedpine adskiller sig på flere punkter fra migræne. Du kan forebygge spændingshovedpine. Et længerevarende dagligt forbrug af smertestillende medicin giver i sig selv hovedpine.

Spændingshovedpine er meget hyppig. Op mod 3/4 af alle danskere vil i løbet af deres liv opleve spændingshovedpine og 1/4 af alle voksne har spændingshovedpine en gang om måneden eller mere.

Mange med spændingshovedpine kan fortælle, at hovedpinen udløses af bestemte forhold. Det kan være stressende situationer eller belastning af nakke-skulder-musklerne, f.eks. ved ensidigt arbejde. Andre forklaringer på spændingshovedpine kan være dårligt syn, skævt bid eller slidgigt i rygsøjlen.

I de nævnte situationer spændes musklerne i nakke, skuldre og ansigt. Derved opstår der en overbelastning af musklerne, der opleves som hovedpine. Deraf navnet spændingshovedpine. Det er det samme, der sker, når du starter på hårdt fysisk arbejde eller motion efter længere tids pause. Det giver også smerter i de muskler, du har brugt.

Du kan selv prøve at finde ud af, hvad det er, der udløser din spændingshovedpine. Optræder hovedpinen altid på arbejdspladsen og aldrig når du har ferie, kunne det være din arbejdsstilling, der er forklaringen. Optræder hovedpinen i forbindelse med læsning, bør du få undersøgt dit syn.

Spændingshovedpinen er sædvanligvis en let til middelsvær smerte. Hovedpinen varer fra få timer og helt op til 7 dage. Den opleves som strammende eller pressende i hele hovedet. Tit vil der være ømme punkter i nakken eller ved tindingerne. Der er ingen forværring ved fysisk aktivitet, som f.eks. gang på trapper og heller ingen kvalme og opkastning. Derved adskiller spændingshovedpinen sig fra hovedpinen ved et migræne-anfald.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

De fleste med spændingshovedpine kan klare sig med almindelig smertestillende medicin (f.eks. paracetamol, acetylsalicylsyre eller ibuprofen), som kan købes i håndkøb. Enkelte tager dagligt smertestillende håndkøbsmedicin. Dette er ikke fornuftigt. Det er kendt, at et sådant dagligt forbrug i sig selv kan give hovedpine. Hvis man efter længere tids dagligt forbrug holder op, udløser det en kraftig hovedpine, og det eneste der hjæper på det, er en ny dosis medicin. På den måde bliver man afhængig af medicinen - og det selv om der "bare" er tale om almindelig smertestillende medicin, der kan købes i håndkøb.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Akupunktur og massage kan lindre smerterne. Det kan anbefales, at du dyrker regelmæssig motion sådan, at dine muskler ikke så let blive overbelastede. Korrekt arbejdsstilling og løfteteknik, samt indførelse af pauser ved monotont arbejde, kan forebygge spændingshovedpine.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du i mere end 1 uge har haft et dagligt forbrug af smertestillende medicin. Også selvom det "bare" er almindelig smertestillende medicin, som man kan købe i håndkøb.

Kontakt lægen med det samme

Hvis hovedpinen, trods din egen behandling, ikke aftager.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region