Udarbejdet af:

Grøn stær

Glaucom (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Grøn stær - glaukom - er en kronisk, snigende sygdom som oftest uden symptomer.

Grøn stær skyldes et forhøjet tryk inde i øjet, som medfører skader på synsnervetrådene og tab af synsfelt.

Inden sygdommen opdages, har den oftest medført blivende tab af synsnervetråde og tab af synsfelt, og derfor er den lumsk. Grøn stær er en forholdsvis sjælden sygdom. Kun omkring 1 % af befolkningen over 45 år får grøn stær. Der er en vis grad af arv forbundet med grøn stær. Risikoen for at få grøn stær er således ti gange højere, hvis andre familiemedlemmer har sygdommen. Det er derfor en god ide at få foretaget en undersøgelse hos øjenlægen, hvis et familiemedlem har grøn stær, også selv om man ikke selv har symptomer på sygdommen. Oftest bemærkes orienteringsbesvær i nedsat belysning. Dette opfattes i mange tilfælde som klodsethed, alderdomssvækkelse, eller man giver brillerne skylden.

Gennem livet sker et naturligt tab af nervefibre i synsnerven, men ved grøn stær er tabshastigheden forøget.
I enkelte tilfælde kan grøn stær optræde i en akut form med kraftige øjensmerter, pandehovedpine, pludselig synsnedsættelse indenfor timer og kvalme. Øjet er ildrødt, og pupillen bliver stor. Denne form for grøn stær kræver akut behandling. Ubehandlet kan grøn stær føre til blindhed.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Hvis du har kendskab til, at grøn stær forekommer i din familie bør du blive undersøgt hos en øjenlæge - også selv om du ingen symptomer har. Hvis du har grøn stær, er behandlingen kronisk og livslang. Får du samtidig medicin for en anden sygdom, er det vigtigt at spørge øjenlægen, om medicinen kan bruges, når du har grøn stær. Nogle former for medicin kan forværre grøn stær.

Hvad kan din optiker gøre? Ved mistanke om grøn stær vil optikeren henvise dig til øjenlæge.

 

Kontakt lægen i morgen

Hvad kan din læge gøre? Egen læge kan kontakte øjenlægen for undersøgelse og udredning for grøn stær.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen undersøger og vurderer grøn stær ved at måle rykket i øjnene, at måle hornhindens tykkelse, at undersøge synsfeltet, at se ind i øjet evt. med et kontaktglas og fotografere synsnerverne. Desuden kan øjenlægen scanne nervefibrene i synsnerven og få et indtryk af, om mængden af nervetråde svarer til køn og alder. Uanset typen af grøn stær, er det vigtigt at sænke trykket i øjet. Øjenlægen ordinerer øjendråber for at sænke øjentrykket. I svære tilfælde er kirurgi nødvendigt. Patienter med grøn stær bør løbende kontrolleres hos øjenlægen.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region