Udarbejdet af:

Migræne

Hemicrania (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Anfald af halvsidig hovedpine, opkastning og overfølsomhed for lyde og lys er typisk. Ikke alle migræne anfald er lige slemme. De fleste med migræne har 1-2 anfald om året. Migræne anfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet. Der findes effektiv medicin mod migræne.

Migræne er en af de hyppigste former for hovedpine. Omkring hver syvende person får på et eller andet tidspunkt et migræneanfald. Hyppigheden af anfaldene er sædvanligvis lav med 1-2 tilfælde om året, og kun få har mere end 2 anfald om måneden. Migræne begynder ofte i barnealderen og forekommer sjældent efter 50 års alderen. Et langvarigt forløb med få anfald er typisk for sygdommen. 

Migræne er arvelig. Lider dine forældre eller søskende af migræne er din risiko for at få migræne fordoblet.

En del mennesker med migræne kan mærke, når anfaldene er ved at komme. De beskriver forskellige fornemmelser som sult, trang til bestemte fødeemner eller rastløshed nogle timer før selve migræneanfaldet. Nogle drikke som fx rødvin kan udløse et migræneanfald. Der er ingen faste regler for, hvordan mad eller drikke påvirker netop din migræne. Du må derfor, gennem dine egne erfaringer, finde ud af hvad du bør undgå. Enkelte lægemidler kan udløse migræne. 

Typisk starter migræneanfaldet om morgenen, men det kan komme på alle tider af døgnet.

Hovedpinen under et migræneanfald er meget kraftig og varer fra 4 timer til 3 dage. Hovedpinen sidder ofte i den ene side af hovedet. Smerterne beskrives som pulserende, og de forværres ved fysisk aktivitet som fx gang på trapper. De fleste får kvalme og tillige opkastninger. Mange klager også over øget lyd- og lysfølsomhed. De går derfor i seng for nedrullede gardiner og lukkede døre. 

Hos nogle indledes migræneanfaldet med nogle minutters flimren for øjnene, der efterfølges af en meget stærk hovedpine. Andre migræneanfald starter med nedsat syn, lammelser fx i en arm, talebesvær eller føleforstyrrelser, der oftest varer ½ time, inden hovedpinen begynder. 

Migræneanfald medfører ingen risiko for varig skade på helbredet.

Klik for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

Nogle anfald kan klares med smertestillende håndkøbsmedicin - paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre samt kvalmestillende midler der fås på recept. Andre tilfælde skal behandles med en særlig migrænemedicin, der kun fås på recept. Det er vigtigt at starte behandling, så snart du mærker at et migræneanfald er på vej.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Mange med migræne ved, hvad der udløser et migræneanfald. Undgå det der kan udløse et anfald.

Tag smertestillende og kvalmestillende medicin og sørg for at få hvilet ud i rolige omgivelser.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du over en periode har flere migræneanfald end du plejer at have. Hvis dine anfald ændrer sig fx varer længere og bliver mere voldsomme.

Kontakt lægen med det samme

Hvis du trods din egen behandling stadig har hovedpine.

Hvis du får lammelser eller føleforstyrrelser.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region