Udarbejdet af:

Tørre øjne

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Tørre øjne er en tilstand, hvor mængden af tårevæske er nedsat, og/eller sammensætningen af tårevæsken er forkert. Det kan forekomme som en forbigående tilstand eller være kronisk.

Hver gang vi blinker fordeles tårevæsken over hornhinden og øjets slimhinde. Dannelsen af de forskellige stoffer i tårevæsken er afhængig af mange ting, blandt andet af hormonproduktionen. Når vi bliver ældre ændres hormonproduktionen, og det er forklaringen på, at ældre særligt hyppigt generes af tørre øjne.

Derudover kan tørre øjne udløses eller forværres af en række andre ting:

  • Dårligt indeklima med tør luft, klimaanlæg, støv, statisk elektricitet, kemiske dampe eller røgfyldte lokaler, der får tårevæsken til at fordampe hurtigt
  • Arbejde ved computer og andet arbejde, som kræver stor koncentration, kan medføre, at du blinker mindre med øjnene, så der fordeles mindre tårevæske til øjet
  • Brug af kontaktlinser
  • Alder da tårekvaliteten ændres med alderen
  • Påvirkning af sol, vind og vand
  • Bivirkning ved medicin (fx medicin mod vandladningsproblemer og medicin mod depression)

Med mellemrum oplever næsten alle tørre øjne som et forbigående fænomen. Mellem 10-15 % er meget generede af det.

De mest almindelige gener ved tørre øjne er svie, brænden, kløe, fornemmelse af noget i øjnene, lysfølsomhed og sløret syn. Generne kan også vise sig som øjentræthed ved megen læsning, samt ved bilkørsel eller flyrejser. Paradoksalt nok kan man også opleve, at øjet løber i vand, når man har tørre øjne, og det skyldes, at slimhinderne i øjnene er irriterede. Tørre øjne ses hyppigt men forbigående efter laseroperationer.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Du kan sørge for at pleje dine øjne med fugtende og smørende øjendråber, såkaldte kunstige tårer, for at nedsætte irritationen i øjnene. Kunstige tårer kurerer ikke tilstanden men lindrer symptomerne. Undgå de ting, der forværrer generne (se ovenfor). Undgå også øjenskylninger med almindelig vand, det irriterer øjnene og forværrer tilstanden, fordi det normale fedt og slim i din egen tårevæske skylles væk.

Hvad kan din optiker gøre?
Optikeren kan henvise dig til øjenlægen. Optikeren kan vurdere om dine kontaktlinser fungerer optimalt.

Kontakt lægen i morgen

Lægen kan henvise dig til en øjenlæge, hvis generne ikke lindres af kunstige tårer.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan undersøge om tårevæsken har den rette sammensætning og om der er sket skade på øjets slimhinde og hornhinde.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region