Udarbejdet af:

Hvem kan hjælpe dig?

Hos optikeren kan man blive undersøgt for brydningsfejl i øjet og få undersøgt sit behov for briller eller kontaktlinser. Nogle øjenproblemer kan du selv håndtere, bistået af håndkøbsmedicin fra apoteket. I andre tilfælde kan din praktiserende læge behandle dig og eventuelt ordinere medicin. Hvis der kræves grundigere undersøgelse af øjet, bør man gå til en praktiserende øjenlæge, som alle kan opsøge uden henvisning.

Afhængigt af hvilke problemer du har, får du en tid til konsultation hurtigt eller med en vis ventetid. I nogle områder af Danmark er der lang ventetid til øjenlægen. Hvis du mener, at ventetiden er for lang, kan du kontakte din praktiserende læge, som kan vurdere, om der er behov for en akut tid hos øjenlægen. I de tilfælde kan den praktiserende læge kontakte en praktiserende øjenlæge eller sygehuset.

Det er en fordel først at kontakte en optiker, hvis dit hovedproblem er langsom svækkelse af synet. Den praktiserende læge kan undersøge og behandle de mest almindelige øjensygdomme. Praktiserende læger foretager synstests ved de almindelige børneundersøgelser frem til barnet kommer i skole. Herefter er det skolesundhedsplejersken, der udfører synstesten. Er synet nedsat ved disse undersøgelser henvises barnet til en øjenlæge, som undersøger, hvorvidt barnet har brug for briller, eller om der eventuelt foreligger en øjensygdom.

Denne sektion omhandler de almindeligste gener fra øjnene, de hyppigst forekommende øjensygdomme og enkelte sjældne, men alvorlige øjensygdomme, hvor hurtig hjælp er nødvendig for at undgå at miste synet.

I hvert afsnit beskrives forekomst, symptomer og behandling af forskellige øjensygdomme. Afsnittet afsluttes med at beskrive, hvad du selv, din optiker, din praktiserende læge og din øjenlæge kan gøre.

Det første afsnit i hæftet oplyser om de hyppigste tegn på øjensygdomme og viser hvilke sygdomme, man skal tænke på, hvis man har det pågældende tegn. Hæftet er lavet som en opslagsbog, hvor du kan slå op efter hvilke symptomer du har eller efter hvilken øjensygdom, det drejer sig om. Er du i tvivl bør du altid spørge din optiker, din praktiserende læge eller din øjenlæge til råds.

Læs videre om Øjets opbygning