Udarbejdet af:

Nærsynethed

Myopi (Latinsk betegnelse)

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet


Ved nærsynethed er den brydende kraft i øjet for stor i forhold til øjets længde. Billeddannelsen sker derfor foran nethinden.

Nærsynethed er en meget almindelig tilstand, der ses hos hver 5. dansker over 18 år. Der er en lille tendens til arvelighed. Nærsynethed begynder som regel i slutningen af skolealderen og forværres med tiden. Efter 25-30 års alderen stagnerer udviklingen af nærsynethed.

Hovedsymptomet er nedsat afstandssyn. Det er derfor vanskeligt at se skarpt på lang afstand.

Derimod er det ikke noget problem at se ting tæt på og at læse. Man vil som nærsynet have tendens til uvilkårligt at knibe øjnene sammen for at se skarpere. Det kan medføre trætte øjne og spændingshovedpine.

Læs videre om Hyppige tegn

Hvad du selv kan gøre

Har du besvær med at se ting, der er langt væk, kan du kontakte en optiker.

Hvad kan din optiker gøre?
Optikeren kan undersøge dit behov for briller og kontaktlinser.

Kontakt lægen i morgen

Henvise dig til optiker eller en øjenlæge.

Kontakt lægen med det samme

Øjenlægen kan vurdere dit behov for briller/kontaktlinser, og oplyse om mulighederne for laseroperation.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region