Udarbejdet af:

Fugleinfluenza

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

En særlig type (H5N1) fugleinfluenza spreder sig verden over blandt fugle og kan - i meget sjældne tilfælde – smitte mennesker. En del mennesker er blevet syge og er døde. Fugleinfluenza kan ikke smitte fra menneske til menneske. Følger du nedenstående anbefalinger, er din risiko for at blive smittet med fugleinfluenza ubetydelig. Hvis du har været i tæt kontakt med syge eller døde fugle og du indenfor 10 dage herefter får feber over 38°C, skal du søge læge.

Influenza hos fugle har været kendt i mange år, uden at det har givet anledning til bekymring eller særlig omtale i medierne. Der er flere forhold der gør, at den meget omtalte fugleinfluenza H5N1 giver anledning til bekymring:

 • H5N1 spreder sig over store dele af verden blandt fugle.
 • H5N1 kan overføres fra fugle til mennesker og det har ført til flere dødsfald.

Den største bekymring er dog at H5N1 – over tid – kan udvikle sig, så den smitter fra menneske til menneske. Heldigvis er dette IKKE sket.

H5N1 influenza hos fugle ser ud til at blive en verdensomspændende epidemi. H5N1-type rammer både tamme (høns) og vilde (svømme- og vadefugle) fugle, men også f.eks. katte kan blive smittet. Direkte smitte til mennesker fra fugle forekommer. Det har betydet, at en del mennesker er blevet syge og er døde. Men det er kun en meget lille del af de mennesker, der har været i kontakt med syge eller døde fugle, som er blevet smittet. Risikoen for at du bliver smittet med fugleinfluenza H5N1 er derfor meget lille.

Fugleinfluenza smitter kun ved tæt kontakt, typisk når man rører en syg/død fugl eller dens efterladenskaber (fugleklatter). Risikoen for at blive smittet af andre dyr (katte) er ekstremt lav.

Symptomerne på H5N1-fugleinfluenza hos mennesker er de samme som ved almindelig influenza. Kulderystelser, hurtig temperaturstigning til 39-40°C, stærk hovedpine, ondt over det hele og smerter ved bevægelse af øjnene, samt hæshed og tør hoste.

Ved almindelig influenza bliver den syge rask i løbet af 5-7 dage, men ved fugleinfluenza vedvarer sygdommen og kan føre til at den syge dør.

Fugleinfluenza-virus bliver dræbt af sæbe. Håndvask er derfor meget vigtigt, for at forhindre smitte.

Anbefalinger for at undgå smitte med fugleinfluenza:

 • Rør ikke ved syge eller døde fugle.
 • Forklar børn, at de ikke må røre eller lege med syge eller døde fugle.
 • Hvis man skal fjerne en død fugl. Brug engangshandsker. Læg fuglen i en plasticpose. Smid posen i husholdningsaffaldet eller grav den ned. Vask hænderne grundigt med sæbe.
 • Hvis man har trådt på en død fugl, vask da fodtøjet grundigt med sæbe.
 • Hvis tøjet har været i kontakt med en død fugl, vaskes det straks. 

Gode facts om fugleinfluenza H5N1:

 • Risikoen for smitte fra fugle til mennesker er meget, meget lille – selv ved tæt kontakt.
 • Risikoen for smitte fra katte til mennesker er ekstrem lav.
 • H5N1 smitter ikke fra menneske til menneske.
 • Smitte til mennesker sker kun ved tæt kontakt, typisk når du rører ved en syg eller død fugl.
 • Skulle du komme til at røre ved en syg eller død fugl – kan du meget let – undgå at blive smittet.
 • Fjerkræ og æg, der stammer fra raske dyr, og som er gennemstegte stegte eller kogt kan spises uden risiko.

Klik her for at læse om hvordan du vurderer den syge.

Medicin

Fugleinfluenza H5N1 kan både forebygges og behandles. Et præparat (Tamiflu) hindrer spredning af fugleinfluenzavirus hos mennesker. Der findes også vaccination mod H5N1 fugleinfluenza.


Klik her for at finde døgnåbne apoteker og vagtapoteker i din region

Hvad du selv kan gøre

Kommer du til at røre en syg eller død fugl, skal du følge ovenstående anbefalinger.

Kontakt lægen i morgen

Hvis du har været i tæt kontakt med syge eller døde fugle og du indenfor 10 dage herefter får feber over 38°C.

Kontakt lægen med det samme

Hvis du har været i tæt kontakt med syge eller døde fugle og du indenfor 10 dage herefter får feber over 38°C.


Klik her for at finde nummeret til lægevagten i din region