Udarbejdet af:

Tennisalbue

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Tennisalbue skyldes en overbelastning af armen og forsvinder oftest af sig selv i løbet af nogle måneder. Du kan selv forsøge at aflaste armen. Den praktiserende kan udskrive smertestillende medicin, henvise til fysioterapi samt give injektion i albuen. Ved smerter i flere måneder kan en ortopædkirurg foretage en operation.

Tennisalbue er den hyppigste årsag til albuesmerter hos voksne. Tennisalbue skyldes en overbelastning af albuen ved gentagne bevægelser af underarm/håndled og kan eksempelvis ses ved tømmerarbejde, maling, brug af pc-mus eller skrivning. Selvom det hedder en tennisalbue, er det kun de færreste med tennisalbue, der har spillet tennis.

Smerterne opstår nogle dage efter overbelastningen og beskrives som en murren på ydersiden af albuen med udstråling til underarmen. Smerterne forværres ved brug af albuen og nogle har derfor besvær med at drikke af et glas eller kan ligefrem tabe ting ud af hånden.

De fleste tilfælde forsvinder af sig selv uden behandling i løbet af nogle måneder men i enkelte tilfælde kan generne vare ved i årevis. 

Hvad kan du selv gøre?

Da det drejer sig om en overbelastning, bør du undgå aktiviteter og belastninger, som giver smerter. På dit arbejde kan du prøve at ændre dine arbejdsrutiner men for nogle vil det være umuligt at undgå belastning af armen. De fleste klarer dog deres arbejde med tilpasninger.

 

Ved smerter kan du forsøge med smertestillende medicin, som du kan købe i håndkøb. Men det giver ikke mening at fortsætte belastningen på smertestillende medicin.

Hvad kan din egen læge gøre?

Kontakt din egen læge hvis smerterne ikke forsvinder i løbet af 1-2 uger trods forsøg på aflastning og brug af smertestillende medicin eller hvis smerterne forværres af dit arbejde.

 

Din læge kan give råd om aflastning, instruere i øvelser, henvise til fysioterapi, udskrive smertestillende medicin og give injektion med binyrebarkhormon i albuen.

I første omgang vil din læge rådgive om aflastning, udskrive smertestillende medicin og henvise til en fysioterapeut. Fysioterapeuten vil foretage albuemanipulation og rådgive om øvelser. Denne behandling er på langt sigt effektiv.

Hvis patienten efter afsluttet behandling hos fysioterapeuten stadig har smerter, kan lægen give en injektion med binyrebarkhormon i albuen. Virkningen indtræder i løbet af få dage og holder nogle uger. Det er vigtigt, at du samtidig undgår for stor belastning af armen og udfører dine øvelser.

 Undersøgelser har vist at chokbølgebehandling, ultralyd, elektroterapi, laser og akupunktur er uden virkning på tennisalbue.

Hvad kan en speciallæge gøre?

Hvis du forsat har smerter efter nogle måneder, kan din læge henvise dig til en ortopædkirurg.

Ortopædkirurgen kan foretage en operation i albuen. Ved operationen helbredes ca halvdelen af patienterne og 75 % oplever en bedring af tilstanden.

Resultaterne skal holdes op mod det faktum at en tennisalbue i de fleste tilfælde forsvinder af sig selv i løbet af nogle måneder. Operation tilbydes derfor kun ved langvarige gener.