Udarbejdet af:

Om sygevoksne.dk

www.sygevoksne.dk drives af

Mentor Instituttet
Maltevangen 14
2820 Gentofte
E-mail: info@sygevoksne.dk


Mentor Instituttet beskæftiger sig med

Undervisning i sundhedspædagogik og kommunikation.
Udgivelse af patientvejledninger, f.eks. "Syge børn - Hvad kan jeg gøre?".
Design og gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser.
Design og velligeholdelse af flere hjemmesider.

Mentor Instituttet beskæftiger 5 medarbejdere.

Forfattere
Almen praktiserende læge, Ph.d. Bjarne Lühr Hansen
Læge Philipp Skafte-Holm

Redaktion
Institutleder, læge Philipp Skafte-Holm (ansvarshavende)

Redaktionel holdning

Mentor Instituttet har fuld kontrol over det redaktionelle indhold.
Sponsorer kan ikke påvirke eller ændre det redaktionelle indhold.
Det lægefaglige indhold af www.sygevoksne.dk hviler på grundig litteraturgennemgang og lever i sit indhold op til god lægefaglig og sundhedspædagogisk skik.

Brugerbetingelser
Informationerne på www.sygevoksne.dk må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge. Det vil sige, at www.sygevoksne.dk kan på ingen måde drages til ansvar direkte eller indirekte ved skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i websitens artikler.

Copyright
Mentor Instituttet

Artiklerne stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print af skærmbilledet til privat brug. Rettighedsspørgsmål vedrørende artiklerne kan aftales ved henvendelse til info@sygevoksne.dk