Udarbejdet af:

Indledning

Man regner med, at 10-15 % af den danske befolkning har et blodtryk, der er for højt - men kun halvdelen er klar over det. Langt de fleste kan nemlig ikke selv mærke, at deres blodtryk er for højt, hvilket er uheldigt. Har du et for højt blodtryk, har du har nemlig en betydelig risiko for - i løbet af nogle år - at blive ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen med deraf følgende død eller invaliditet.

Det er i midlertidig ikke kun det høje blodtryk, der er problemet. Mange andre forhold - herunder din livsstil - har afgørende betydning for, om du bliver ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen. Det har vist sig, at mange med et for højt blodtryk også har en usund livsstil. Det er kombinationen af et for højt blodtryk og usund livsstil, der er en farlig "cocktail" og som - over nogle år - kan føre til blodpropper i hjertet eller hjernen.

Behandling af dit høje blodtryk retter sig derfor mod to mål:

  • at sænke dit blodtryk
  • at ændre din livsstil

Begge mål kan nås i et tæt samarbejde med din læge. Det er ikke "bare" at tage nogle piller, du skal også ændre livsstil. Lægen kan rådgive dig om fornuftig og sund livsstil samt udskrive medicin, der sænker dit blodtryk. Men i sidste ende er det din egen indstilling, der er afgørende for resultatet. Videnskabelige undersøgelser har vist, at en indsats fra din læge og dig selv fører til, at du lever længere og bedre - uden en blodprop i hjertet eller hjernen.

Læs videre om Er mit blodtryk for højt?