Udarbejdet af:

Indledning

Det moderne menneske har et stort behov for at kunne planlægge sit liv i detaljer. Det gælder også om og hvornår man vil have børn. Ønsket om familieplanlægning i kombination med den medicinske udvikling har betydet, at hovedparten af graviditeterne i dagens Danmark er planlagte. Som en kvindelig politiker har udtrykt det: "Moderne kvinder får børn, fordi de ønsker dem".


Men sådan er det langt fra for alle. Det samlede antal aborter er kun faldet ganske lidt igennem de sidste 30 år og 25 % af alle graviditeter ender stadig med en abort. I gennemsnit vil hver anden dansk kvinde vælge at få sin graviditet afbrudt. I Danmark bliver der hvert år udført mere end 15.000 aborter.
For kvinder under 25 år har antallet af aborter været stigende. Gennemsnitsalderen ved første samleje er 16 år, men en del unge starter allerede når de er 14 år. Erfaringen viser, at især de helt unge er alt for dårlige til at beskytte sig. Hver tiende bruger slet ikke nogen beskyttelse ved første samleje og kun halvdelen bruger beskyttelse ved hvert samleje.
Det er meget vanskeligt at skulle vælge mellem abort og gennemførelse af en uønsket graviditet. De hyppigste årsager til at vælge abort er igangværende uddannelsesforløb, ønsket om ikke at få flere børn og problemer i parforholdet. Men uanset hvor gode grunde du har, så vil valget af abort være forbundet med omkostninger. En abort er ikke uden risiko for din krop, og dertil kommer de psykiske problemer, der kan følge af selve beslutningen.

Årsagerne til at kvinder bliver uønskede gravide falder i tre lige store grupper.


• hos 1/3 blev metoden anvendt korrekt, men virkede
ikke (kondom sprunget, p-piller virkede ikke eller
spiral virkede ikke)


• hos 1/3 blev metoden ikke anvendt korrekt
(glemte p-piller, anvendte ikke kondom under hele
samlejet)


• hos 1/3 blev der slet ikke anvendt nogen metode

Læs videre om Graviditet - Hvad skal der til?