Udarbejdet af:

Sterilisation

Enhver dansk statsborger som er fyldt 25 år kan blive steriliseret. Kvinder kan kun blive steriliseret på et sygehus, medens mænd også kan blive steriliseret hos privat praktiserende speciallæger.
Der udføres hvert år 10-11.000 sterilisationer i Danmark - lige mange på mænd og kvinder.

Hvordan virker den?
Kvinder steriliseres ved at æggelederne snøres sammen, således at ægget ikke kan møde sædceller. Indgrebet foregår i fuld bedøvelse under indlæggelse. Der er yderst få komplikationer forbundet med indgrebet, men enkelte er alvorlige.
Manden steriliseres ved at sædstrengen skæres over, således at der ikke kommer sædceller med sædvæsken ud af penis ved udløsning. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse med to små snit i pungen. Komplikationer forekommer relativt hyppigt men er mindre alvorlige. De hyppigste komplikationer er infektioner og blødninger i pungen.
Sterilisationen påvirker ikke hormonerne. Hverken kvinden eller manden vil kunne mærke nogen forandring i deres seksualitet.

Sikkerhed
I modsætning til hvad de fleste tror, er sterilisation ikke 100 % sikker - men det er tæt på (99 %). Metoden kan svigte, idet der kan dannes nye forbindelser i æggeleder eller sædstreng.

Ulemper
• Hvis man fortryder kan det være vanskeligt at gendanne frugtbarheden. Ved ny operation vil 48 % af mændene og 61 % af kvinderne dog kunne opnå graviditet. 

Fordele
• Sterilisation er en meget sikker metode til at undgå graviditet.

De nyeste metoder
Der er de seneste år udviklet nye metoder til at undgå graviditet. Metoderne er udviklet for at hjælpe de mange kvinder, som har svært ved at huske at tage deres p-piller eller mini-piller. Undersøgelser har vist, at næsten halvdelen af alle kvinder glemmer at tage deres piller på det rigtige tidspunkt, og det kan føre til en uønsket graviditet.

Læs videre om Gestagenstav