Udarbejdet af:

Hvilken behandling findes udover lægemidler?

De fleste med smerte ønsker først og fremmest at den fysiske smerte forsvinder og en del opnår dette alene ved hjælp af smertestillende lægemidler. Hos andre vil der være brug for at angribe smerten på andre måder - for eksempel psykologisk og socialt.

Psykologhjælp
Det kan være en hjælp at tale med en psykolog om de tanker og følelser en sygdom med kronisk smerte sætter i gang. Alene det at skulle fortælle en anden om bekymringer, tvivl og angst kan bringe en vis orden i det kaos, mange oplever. Psykologens funktion er at stille sig selv til rådighed, være lyttende, opmærksom, stille uddybende spørgsmål og turde møde smerten og forvirringen sammen med den syge. Billedligt talt kan psykologen være med til at holde en lygte op i mørket, som lyser så klart, at den syge kan se nye muligheder for at handle. I mange tilfælde er der mulighed for at få økonomisk tilskud til psykolog behandling, hvis man får en henvisning fra sin praktiserende læge.

Udover samtaler kan det for mange være en hjælp at bruge forskellige teknikker til at få kontrol over smerten (hypnose, visualisering).

Sociale foranstaltninger
Kronisk smerte og kræftsmerte vil ofte give anledning til uarbejdsdygtighed i lange perioder. Det kan føre til, at den syge bliver fyret eller måske selv opgiver at klare sit sædvanlige arbejde - med alvorlige økonomiske følger. I de situationer vil en socialrådgiver eller en sagsbehandler kunne oplyse om muligheder (fleksjob, nedsat arbejdstid, revalidering eller førtidspension).

Smerteklinikker
Der er rundt omkring i Danmark etableret flere smerteklinikker, hvor især kroniske smertepatienter bliver behandlet af en gruppe af smertebehandlere. På nogle smerteklinikker er der ansat læger, psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og andre professionelle - alle med særlig viden og interesse for behandling af smerte. I de tilfælde hvor det sædvanlige etablerede sundhedsvæsen ikke magter at behandle tilstanden tilfredstillende, vil en henvisning til en smerteklinik være hensigtmæssig.

Akupunktur
Akupunktur er de senere år blevet en mere og mere accepteret behandlingsform, der ofte har en smertelindrende effekt. Akupunktur virker på den måde, at når nålen stikkes ned i huden, øges kroppens egen produktion af morfin. Behandlingen er et godt supplement til smertestillende lægemidler.

Alternativ behandling
Mange - især kræftpatienter - bruger alternativ behandling som supplement til lægens behandling. Nogle få vælger at satse udelukkende på alternativ behandling. Selv om det ikke er bevist videnskabeligt, at alternative kure kan helbrede kræft eller andre sygdomme, der giver kronisk smerte, kan der være grunde til at søge alternativ behandling. Nogle synes, at de alternative behandlere giver sig bedre tid til at tale med dem og bedre forstår deres problemer. Andre synes, at alle muligheder for helbredelse skal prøves. Det kan være svært at finde rundt på det alternative marked, så brug først og fremmest din egen sunde fornuft.

Fysioterapi
En fysioterapeut kan hjælpe dig med at lære hvordan du undgår at belaste kroppen på uhensigtsmæssig måde, så du derved bliver mest mulig smertefri. Fysioterapeuten kan også hjælpe dig til at lære at fungere på trods af smerterne, så du får en aktiv hverdag.

Læs videre om Hvad kan jeg selv gøre?