Udarbejdet af:

Indledning

Ordet smerte bruges i forskellige betydninger, som ikke har andet til fælles end det personlige ubehag. En person med hovedpine mener ikke det samme med at have ondt, som den med en smertelig sorg eller en patient med kræft.

Smerte er noget den enkelte føler og som ikke kan måles, den må man tro på. Det er det samme med kunst, kærlighed og glæde - de kan heller ikke måles, de må opleves. Diskussion er udelukket, oplevelsen er ens egen, ikke omgivelsernes. De andre kan nærme sig, medlidende, forstående, indfølende - men heller ikke mere.
Oplevelsen af smerte indeholder tre elementer:

1) en fysisk del, som består af elektriske signaler, der gennem nervetrådene sendes fra kroppen op til hjernen

2) en psykologisk del, som er en sum af negativt farvede oplevelser og frygten for betydningen af smerten

3) en social del, som er samspillet med andre mennesker, farvet af forhold som uddannelse, familie, arbejde og økonomi.

Skal smerte lindres, skal både den fysiske, psykologiske og sociale del påvirkes. Den fysiske del kan behandles med smertestillende medicin, den psykologiske del med forståelse, accept og oplysning og den sociale del ved iværksættelse af sociale tiltag.

Læs videre om Hvad er smerte?