Udarbejdet af:

Hvor alvorligt er det?

Kronisk smerte vil i de fleste tilfælde påvirke alle sider af tilværelsen. Smerte får uønskede følgevirkninger af både fysisk, psykologisk og social art. Livskvaliteten - hos dem med kronisk smerte - viser sig at være blandt de dårligste, selv i forhold til dem med livstruende sygdomme.

Det er et stort problem for mange med kroniske smerter, at lægerne ikke kan påvise en årsag til smerten, og at smerten ikke bare kan fjernes. I et desperat forsøg på at finde ud af, hvad der er galt, søger de flere forskellige læger - oftest uden held. Det kan være vanskeligt at acceptere, at man kan gå og have ondt dag efter dag, uden at nogen kan gøre noget effektivt ved det. “Lægerne kan jo så meget”. Når de kan give folk et nyt hjerte, må de vel også kunne finde årsagerne til smerten, og få den til at holde op. Men sådan er det desværre ikke altid.

De vigtigste psykologiske konsekvenser af smerte er depression og angst. For begge er årsag og virkning gensidigt - smerte kan forårsage depression eller angst, og angst og depression kan omvendt forstærke oplevelsen af smerte. Op mod halvdelen af alle patienter med kronisk smerte har symptomer, der tyder på en depression for eksempel søvnforstyrrelse, mangel på appetit og sortsyn. Mange patienter med kronisk smerte har selv gjort den iagttagelse, at deres smerte forværres af modgang og dårligt humør.

Oplevelsen af smerte vil være tæt forbundet med den oplevede trussel, som smerten udgør. Smerte bliver for eksempel forstærket i perioder, hvor man venter på resultater fra undersøgelser. Usikkerhed omkring fremtiden virker således forstærkende på oplevelsen af smerte.

Sociale vilkår spiller naturligvis også en rolle for, hvor tungt et smerteproblem vejer. Den økonomisk velstillede person med opbakning fra familie og venner er bedre rustet til at håndtere smerte end den person, der er økonomisk trængt og alene med sine problemer.

Det kan være svært eller umuligt at passe et arbejde, når man har kronisk smerte. Men at miste sit arbejde efter længere tids sygemelding vil for mange betyde begyndelsen på et årelangt mareridt med en trinvis social nedtur. Har man mulighed for fortsat at arbejde, eventuelt på nedsat tid, er man bedst tjent med at prøve at fastholde det, i hvert fald i første omgang. For dem, der ikke kan passe deres arbejde, er der mulighed for at opnå hjælp hos de sociale myndigheder. Der er her mulighed for revalidering eller at få tilkendt en førtidspension.

Læs videre om Behandling af smerte