Udarbejdet af:

BMI og overvægt

Overvægt fører til øget sygelighed og dødelighed. Jo mere overvægt - jo højere sygelighed og jo større dødelighed. Det er derfor væsentligt, at du får et mål for graden af din overvægt.

Er den moderat eller svær? Svær overvægt er naturligvis et større problem end moderat overvægt, og de negative konsekvenser af overvægt stiger med stigende BMI.

WHO har fastlagt normalvægt og overvægt for voksne ud fra en betragtning om, at betegnelsen "overvægt" skal medføre en øget sygelighed og dødelighed. En patient, der er overvægtig ifølge WHO, har således en øget sygelighed og dødelighed alene på grund af sin overvægt.

 For voksne gælder:

  • BMI 18,5-24,9 normalvægt
  • BMI 25-29,9 moderat overvægtig
  • BMI over 30 svær overvægt/fedme
     

I nedenstående tabel kan du finde dit BMI-tal.

 

Læs videre om Hvorfor overvægtig?