Udarbejdet af:

Hvad kan lægen gøre?

Lægen kan:

• hjælpe dig med at ændre dine vaner
• udskrive medicin mod overvægt
• henvise dig til kirurgisk behandling

Hvis du synes, det er svært at øge din fysiske aktivitet og spise en kaloriefattig sund kost, kan du få hjælp hos lægen. Lægen kan hjælpe dig til at opstille mål og styrke din motivation - ofte med udgangspunkt i balanceskemaet. Lægen og personalet vil ofte være uddannet til at kunne hjælpe dig med kostplaner. De lægemidler, der aktuelt er til rådighed til behandling af svær overvægt, medfører vægttab på 3-7 kg udover det, der kan opnås alene ved livsstilsændringer. Men de kan som al anden medicin være forbundet med bivirkninger.

Er et vægttab på 3-7 kg så interessant? Ja, i høj grad! Det omtalte vægttab kan lægges til det, der kan opnås ved at ændre i din kost og motion. Livsstilsændringer fører til et gennemsnitligt vægttab på 5-8% efter 1 års behandling, og med medicin tabes yderligere 2-4%, i alt 7-12%.

Nogle taber sig mere.


Inden lægen udskriver medicin til behandling af overvægt, vil der typisk gå 3 til 6 måneder, hvor du prøver at tabe dig ved at ændre dine vaner. Hvis du ikke har tabt dig tilfredsstillende inden for den periode, kan lægen udskrive medicin, som kan fremme et vægttab.

Målet er at tabe 1 kg. pr. uge eller opnå et vægttab på 10% af udgangsvægten. 


Du kan tale med din læge, om medicinsk behandling kan være en løsning for dig og i så fald hvilket præparat, der vil være mest hensigtsmæssigt.

Hvis diæt og medicinsk behandling ikke har haft en tilstrækkelig varig effekt, kan din læge henvise dig til en operation, hvis du opfylder betingelserne/kriterierne for dette. 
Kirurgisk behandling kan overvejes hos patienter fra 25-60 år med BMI >50 eller BMI >35 og lider af sukkersyge eller svagt hjerte. Mange overvægtige vil af helbredsmæssige grunde ikke kunne tilbydes operation. Hvis man får tilbudt operation, bør man være helt indstillet på varige livsstilsændringer. Inden for de seneste år har der været en stigende efterspørgsel efter kirurgisk behandling. Fedmekirurgi er forbundet med risiko og bivirkninger, men har til gengæld vist nogle flotte resultater, hvad angår varigt vægttab.

Læs videre om Operationstyper