Udarbejdet af:

Hvordan behandles overvægt?

Hvis det var let at tabe sig, ville der næppe være så mange, der har så forskellige gode råd. Tilbudet til de overvægtige er enormt. Der sælges talrige bøger om slankekure, startes slankeklubber og motionscentre. Sundhedsvæsenet uddanner diætister, udvikler slankemedicin og tilbyder motion på recept. Alle vil det samme: skabe et blivende vægttab.

Et vægttab kræver ændring af ens vaner - kost og motion.

Undersøgelser har vist, at diætbehandling af overvægt kan føre til et vægttab på 0,5-1 kg pr. uge og typisk 4-10 kg efter 3-4 måneder. Øget fysisk aktivitet eller opstart af motion er vanskelig at gennemføre for svært overvægtige personer, og øget motion fremkalder ofte kun et beskedent vægttab. Men hvis man kombinerer diæt med regelmæssig motion, opnår man et ekstra vægttab på 1-2 kg over 3-4 måneder.

Kombinationen af diæt og motion fører samlet til et vægttab på 8-12 kg over 6 måneder. Efter de seks måneder kan de fleste holde vægten nogenlunde stabilt. Men ved længere tids opfølgning - efter 2 år - vil langt de fleste af dem, der tabte sig, veje det samme eller mere end udgangsvægten.

Det ser ud til, at et blivende vægttab kun opnås ved blivende ændring af vaner. Tidligere overvægtige straffes prompte ved tilbagefald til gamle vaner. Som det ser ud - lige nu år 2013 - står dette ikke til at kunne ændres:

Blivende vægttab kræver
blivende gode vaner

Læs videre om Hvad er mit mål?